Vi tar HMS på alvor

I SE Byggservice er kvalitetssikring og helse, miljø og sikkerhet svært viktig. Vi har stort fokus på en trygg arbeidsplass, og vi tar derfor KS- og HMS-arbeidet på alvor, helt fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse av et byggeprosjekt.

Regler og gode rutiner

For å kunne gjennomføre prosjekter på en forsvarlig måte, er regler og gode rutiner essensielt. Vår dedikerte og høyt kvalifiserte HR avdeling har øverste ansvar for KS og HMS i alle våre prosjekter. Avdelingen jobber også daglig med våre medarbeideres arbeidsmiljø og sikkerhet.

Personalsjef Anne Reinsnes i Kronsteingruppen har ansvaret for å utarbeide en KS og HMS sammen med prosjektleder for alle våre prosjekter. Jevnlig foretar vi risikoanalyser, hvor også HR har en aktiv rolle i oppfølgingen. Anne har over 16 års erfaring med HMS arbeid i bygge- og offshorenæringen, samt lang erfaring som HMS leder fra en rekke større prosjekter.

HMS-kultur

Det er forsket frem at menneskelig atferd er den aller viktigste enkeltårsaken til ulykker i alle typer næringer (James Reason, 1997). Dette sier mye om hvor viktig det er å ha en god HMS-kultu. En god HMS kultur handler om at alle i bedriften følger reglene og har gode rutiner kombinert med et felles sett med verdier, normer og holdninger knyttet til HMS. Dette vil prege en bedrift og dens medarbeidere. Enkelt forklart: vi har en felles oppfatning om hva som er smart, korrekt eller feil å gjøre i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

Dette jobber vi kontinuerlig med i SE Byggservice. Alle våre medarbeidere skal ha fokus på egen og andres sikkerhet og vi skal ta vare på hverandre. Vi skal aldri ta unødvendig risiko. Vi oppfordrer også medarbeiderne til å gripe inn eller korrigere om man ser at noe blir gjort feil.

Gjennomsiktighet

Når det kommer til KS og HMS, strekker vi oss alltid etter full gjennomsiktighet. Det er alltid på agendaen i våre prosjektmøter. Vi kan også tilby kameraovervåkning av våre byggeplasser i sanntid, om det er ønskelig.

Bygg og anlegg er blant bransjene hvor det skjer flest arbeidsulykker og dødsfall som følger av arbeidsskade (Arbeidstilsynet, 2019). Med dette i bakhodet, tar vi alltid KS- og HMS arbeidet på største alvor hver dag.