Kvalitet

I SE Byggservice er kundenes krav til kvalitet, kravene i plan- og bygningsloven og gjeldende teknisk forskrift (TEK) alltid vår førsteprioritet.

Gjennom kompetanse, samhandling og innovasjon bygger vi gode og varige løsninger som gir velvære, trivsel, sikkerhet og trygghet.

Vi jobber over hele Nordland, Troms og Finnmark. Våre kunder er privatpersoner som ønsker utvidelser, renovering og oppgradering av huset, leiligheten eller fritidsboligen.

Din foretrukne partner

SE Byggservice ønsker å være din foretrukne partner innen bygg, rehabilitering eller asbestsanering på bakgrunn av:

Høy kompetanse

SE Byggservice ønsker å være en partner med høy kompetanse for deg. Alle våre medarbeidere får mulighet til både faglig og personlig utvikling. Dette gir oss engasjerte og selvstendige medarbeidere som skaper en lang og interessant karriere hos oss. Vårt mål er å oppnå ATI bedre enn 85 prosent.

Kvalitet som varer

Materialsvikt, feil bruk, ulykker som følge av byggefeil kan medføre til skader på bygg. En byggefeil kan skje i prosjektering eller i selve byggeprosessen, og det er ikke alltid enkelt å oppdage ved leveranse. Skulle du havne i en situasjon hvor du oppdager en skade som følge av en byggefeil, må du kontakte oss snarest, selv etter at garantier er gått ut. Vi ønsker å levere kvalitet som varer, og skulle det vise seg at vi har gjort en feil, ønsker vi å få muligheten å ordne opp.

ISO sertifisert innen Kvalitetsledelse

Sortland Entreprenør er ISO 9001 sertifisert. ISO 9001 er en verdenskjent standard for kvalitetsstyring. Et velfungerende kvalitetssystem sikrer effektiv drift og styring, og minimerer sjansen for at det oppstår feil underveis. Ved å velge en ISO-sertifisert leverandør kan du være trygg på at virksomheten er i stand til å levere til rett tid, rett kvalitet og til rett pris.