Miljø

SE Byggservice jobber målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig, for en forsvarlig avfallshåndtering og ta ansvar for miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Dette gjør vi for å ha et så lite avtrykk på miljø og klima som mulig.

Materialutnyttelse og materialvalg

Vi forsøker alltid å velge bærekraftige materialer til våre prosjekter. I tillegg er vi opptatte av å ha en materialeffektiv produksjon, både for å spare miljøet og for å minimere kostnader.  

Gjenbruk og ansvarlig avfallshåndtering

Ofte er det slik at produkter fortsatt kan brukes etter endt prosjekt, så vi forsøker og ta vare på og gjenbruke der det er rom for det. Annet avfall leveres til avfallsselskap for sortering, gjenvinning og avfallshåndtering. Vi sørger alltid for å rydde opp etter oss.

Reduserte utslipp

Det er ingen hemmelighet at bygg- og anleggsbransjen står for en stor del av energibruk og utslipp av CO₂. I SE Byggservice forsøker vi å redusere våre utslipp, samtidig som vi prioriterer å bruke fornybare energikilder når det er mulig. Vi sørger også for en oppdatert kjøretøyflåte, for å sikre at den er så energieffektiv som mulig.

Miljø er også en viktig årsak til at markedet burde velge lokale entreprenører når det er mulig.

Havet

Den siste tiden har det vært mye i media om forsøpling av havet, og at mye av avfallet har blåst dit fra land. Søppel i havet skaper store problemer for miljø, dyreliv i havet og oss mennesker som lever ved havet. Vi vet derfor hvor viktig det er at vi holder våre byggeplasser ryddige og rene mens vi jobber, så ingenting skal ligge og slenge etter oss.

Miljøfyrtårn

Vårt morselskap Kronsteingruppen er sertifisert som Miljøfyrtårn, og vi jobber med at Sortland Entreprenør, som SE Byggservice er en del av, også skal følge etter. På sikt er målet at hele konsernet skal være miljøfyrtårn-sertifisert.