Samfunnsansvar

Virksomheter kan ta samfunnsansvar på ulike måter. Som de fleste bedrifter, har også SE Byggservice og Sortland Entreprenør overordnet mål om å skape verdier. Dette er med å bidrar til økt velferd for oss alle. I tillegg til bærekraftig økonomi, ønsker vi også å være bevisst hvordan vi påvirker samfunnet, menneskene og miljøet rundt oss.

Et godt arbeidsmiljø

Vi jobber alltid for at våre medarbeidere skal ha det trygt og godt på jobb. Vi jobber derfor aktivt med KS og HMS, har en dedikert HR avdeling og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Videre er arbeidsmiljøet og det sosiale samholdet på jobb viktig, og vi står på for at våre medarbeidere skal trives. Her er noen av våre personalytelser:

Breddeaktiviteter for barn og unge

I Kronsteingruppen er vi opptatte av at barn og unge skal få delta aktivt i fritidsaktiviteter, uavhengig av hvilken bakgrunn de har eller hva foreldrene tjener. Derfor er dette vår «hjertesak», enten det gjelder idrett, musikk, kultur eller andre aktiviteter.

Årlig legger vi igjen signifikante summer til dette formålet i vårt nærområde. Vi er stolt sponsor av blant annet Sortland Skiklubb, Blåbyhallen, Stokmarknes IL og Rock mot Rus.

Velger lokalt

Å handle lokalt blir mer og mer viktig. Vi er selv lokale, med lokale eiere, og vår verdiskapning blir igjen her i Hålogalandsregionen. Med dette i bakhodet handler vi selv lokalt og benytter oss av lokale underleverandører når det er mulig. Dette gjør vi fordi vi mener at vår verdiskapning skal komme lokalsamfunnet til gode, og fordi vi vet at lokale selskap med kunnskap om lokale forhold er det beste alternativet.

Noen ganger er det slik at marginer er små og vi må la oss styre av materialprisen, men når de lokale tilbyderne er konkurransedyktige, eller et prosjekt gir rom for det, velger vi alltid lokalt.

Møteplasser for bransjen og næringslivet

Vi er opptatte av gode møteplasser for bransjen og næringslivet i regionen. Derfor deltar vi bevisst på konferanser som Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse, Vesterålskonferanse, Harstadkonferanse og NESO-dagen hvert år.

Kronsteingruppen var også sponsor for PLOG-konferansen i oppstartsåret, og vi håper dette blir en årlig konferanse her på Sortland.

Miljø og klima

SE Byggservice jobber målrettet for å ha en så effektiv materialutnyttelse som mulig, for en forsvarlig avfallshåndtering og ta ansvar for miljøpåvirkning i hele verdikjeden. Dette gjør vi for å ha et så lite avtrykk på miljø og klima som mulig.