Våre tjenester

Kun det beste er godt nok for hjemmet ditt

Vi leverer mesterkvalitet i alle ledd, med løsninger godkjent for det norske markedet. Vi jobber alltid etter gjeldende byggteknisk forskrift (TEK), som stiller strenge krav til blant annet funksjon, lufttetthet og energiforbruk.

Planlegging og prosjektstyring

SE Byggservice bistår deg med å formulere og sette ned på papiret det du ønsker deg for din bolig. Gjennom planlegging og prosjektstyring, enten for nybygg eller renovering av bygg, holder vi også orden på søknader og dokumentering av byggeprosess og resultat i henhold til gjeldende krav.

Vi kommer gjerne på besøk til deg for en befaring og for å høre hva du ser for deg. SE Byggservice sitter på bred, oppdatert kunnskap og erfaring som gjør oss i stand til å veilede deg og finne løsningene som ivaretar dine ønsker på best mulig måte.

Tegning og planløsning

La din bolig vise hvem du er! Hvilke rom er huserts hjerte, hva betyr praktiske løsninger for deg og hvordan ønsker du å bevege deg rundt i boligen? Hvordan kan din estetiske sans og livsstil best reflekteres i hjemmet ditt?

SE Byggservice har dyktige og erfarne tegnere som kan hjelpe deg å visualisere ønskene dine. En spennende og viktig prosess som lar deg flytte rundt på rom og planløsninger på tegnebrettet – helt til du treffer blink og ser drømmeboligen din.

Kvalitetssikring og dokumentasjon

En byggeprosess inneholder mange steg og faser, større og små operasjoner.
For at du skal være trygg på kvaliteten i boligen din og kjenne alle innretningene i den, får du en grundig FDV dokumentasjon ved ferdigstillelse. Den sier noe om hvordan forvaltning, drift og vedlikehold av boligen bør foregå. Som totalentreprenør sikrer vi alltid at også våre underleverandører og samarbeidspartnere gjennomfører nødvendige kvalitetssikringer og dokumentasjon.

Bære- konstruksjoner

Bærekonstruksjonen er alle bygningers og boligers skjelett. I boligens råbygg sikrer SE Byggservice alltid at spenn, overheng og takkonstruksjoner har riktige dimensjoner og er utført i riktig material.

Utvendig og innvendig tømrerarbeid

SE Byggservice gjør kort og godt alt som krever konstruksjon i tre, både utvendig og innvendig tømrerarbeid.

Stålpipemontasje

SE Byggservice monterer stålpipe og setter opp et fullstendig ildsted klart til bruk i din bolig. 

Asbestsanering

Asbest kan finnes i både innvendige og utvendige konstruksjoner i eldre boliger og bygninger. Det stilles strenge krav til måten asbest fjernes og håndteres på ved renovering og riving av gamle boliger. SE Byggservice har godkjente fagarbeidere for innvendig og utvendig asbestsanering. Dersom du er usikker på om det finnes asbest i boligen din, kommer vi gjerne og tar prøver – og fjerner den trygt for deg om det trengs.

Våtrom

SE Byggservice prosjekterer og oppfører våtrom i henhold til kravene i gjeldende teknisk forskrift, eksempelvis gjennom bruk av godkjente membraner. Oppføringen av et nytt våtrom stiller høye krav til dokumentering. Du kan være trygg på at SE Byggservice leverer kvalitet i alle ledd, fra prosjektering til utførelse og dokumentering under ferdigstillelsen av ditt våtrom.

Rørleggerarbeid

Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere og underentreprenører innen rørlegging setter SE Byggservice opp den beste løsningen for din bolig. SE Byggservice er din totalentreprenør og planlegger, styrer og koordinerer involverte underentreprenører på ditt boligprosjekt. Effektivt for oss – kjekt for deg!    

Ventilasjon

Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere og underentreprenører innen ventilasjon setter SE Byggservice opp den beste løsningen for din bolig. SE Byggservice er din totalentreprenør og planlegger, styrer og koordinerer alle involverte underentreprenører på ditt boligprosjekt. Slik trenger du bare å kontakte oss i SE Byggservice om du lurer på noe. Vi har oversikten!

Elektro

Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere og underentreprenører innen elektro setter SE Byggservice opp den beste løsningen for din bolig. SE Byggservice er din totalentreprenør og planlegger, styrer og koordinerer alle involverte underentreprenører på ditt boligprosjekt. La oss i SE Byggservice holde styr på elektrikerne, slik at du kan bruke tiden på å glede deg til det ferdige resultatet.

Maling og beising

SE Byggservice utfører alt av innvendig og utvendig maling og beising. Ta gjerne kontakt for befaring og pristilbud.

Grunnarbeid

Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere og underentreprenører innen grunnarbeid gjennomfører SE Byggservice ulike oppdrag som eksempelvis skifte av drenering, utgraving av tomt, klargjøring for asfaltering, avretting av plen eller fundamentering for større balkonger. Som totalentreprenør har vi i SE Byggservice oversikten og planlegger, styrer og koordinerer alle involverte underentreprenører på ditt boligprosjekt.

Trykktest av bygg

SE Byggservice gjennomfører trykktest av din bolig eller ditt næringsbygg. Trykktesten måler hvor tett huset er og rapporten og resultatene som SE Byggservice legger frem kan være grunnlag for vurdering av luftlekkasje, varmelekkasje og energiforbruk i bygningen. Trykktest er en del av uavhengig kontroll av bygninger. 

«Det er blitt akkurat sånn som vi ville ha det»

– Ann Karin & Terje Grindhaug

Få en uforpliktende befaring

Med SE Byggservice får du profesjonell bistand helt fra tegning og planlegging til arbeidet står forskriftsmessig utført. I tillegg får du hele 10 års garanti på våre tjenester. Ta kontakt med oss idag for en gratis befaring.